Hoe ontstaat een eetstoornis?

‘Waarom heb je dit nu zo nodig?’ Hij die niet genoemd hoeft te worden was radeloos.

Een nare opmerking. Dunne modellen in een tijdschrift. Weinig zelfvertrouwen.
Dit waren het soort antwoorden waar hij op hoopte.

Hij is nogal praktisch ingesteld, weet je.
Hij houdt ervan de oorzaak gericht aan te pakken.

Maar, helaas voor hem:
Simpel bestaat in eetstoornisland niet.

We weten immers nog helemaal niet precies hoe het zit.

We weten slechts dat een eetstoornis niet door één ding, maar door een samenloop aan factoren ontstaat waarin een eventuele nare gebeurtenis en/of omgevingsfactoren slechts de trigger zijn.

De trigger van een schakeltje in ons genetisch materiaal.

 

 

Interessant, hé?

Nu is een eetstoornis natuurlijk niet op die manier erfelijk zoals, bijvoorbeeld, het syndroom van Down erfelijk is. Meer zoals Coeliakie erfelijk is, eigenlijk.

De kwetsbaarheid toont zich dus niet direct bij de geboorte, maar pas op het moment dat iemand minder begint te eten.

Omdat diegene na een nare opmerkingen besluit te lijnen.
Omdat diegene met het zien van alle perfecte lichamen in tijdschriften denkt dat je met wat minder gewicht gelukkiger gaat zijn.
Omdat het overlijden van een dierbare te veel emotie oproept om te kunnen eten.

En dáárin kan je karakter, de manier waarop je naar jezelf in de wereld kijkt en gebeurtenissen interpreteert weer een rol spelen.

ofwel.

Confirmed Negativity Condition volgens Peggy Claude-Pierre:

” Ik heb de term ConfirmedNegativityCondition (CNC) gemunt als omschrijving voor de complexe denkprocessen die de stoornis kwellen. De verhouding russen CNC en een eetstoornis is te vergelijken met die tussen mazelen en de ermee gepaard gaande huiduitslag, of tussen de bof en opgezette lymfklieren. Kortom, de eetstoornis is het symptoom van de eigenlijke aandoening.
De predispositie voor CNC begint al vroeg in iemands leven, maar het is geen wat van Meden en Perzen dat een CNC-‘drager’ ook inderdaad een eetstoornis ontwikkelt. […] Tot de overige zelfloochenende manifestaties van CNC behoren vermoedelijk depressie, paniekaanvallen en agorafobie, de zogeheten obsessive-compulsive disorder en andere somatische stoornissen […] Een CNC-patiënt kan diverse  van deze manifestatievormen tegelijk hebben, met of zonder eetstoornis.”

De geheime taal van eetstoornissen, pagina 53

P.s Het genetische-verhaal gaat in dit geval specifiek over de eetstoornis anorexia. Maar, men gaat er een beetje vanuit dit verhaal ook voor de andere eetstoornissen geldt.